<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
WEBINAR

AI i helsevesenet - vi arbeider ut konseptene

Kan AI revolusjonere helsevesenet og forbedre livene til både pasienter og helsepersonell?

Gå direkt till nedladdning

AI webinar feature

Kunstig intelligens er et begrep som oppfattes på mange måter - mystisk lokkende for noen, futuristiske eller kanskje til og med truende for andre. En AI-løsning som mange snakker om i helsevesenet akkurat nå, er chatbots som guider pasienter til riktig omsorgsnivå. Men hvordan fungerer disse løsningene, hvordan bygges de og hvordan skaper du tillit til en automatisert løsning?

I dette webinaret utdyper Anastacia Simonchik og Andreas Larsson begrepene:

  • Hva er AI og hvordan kan det brukes i helsevesenet?
  • Hva er de forskjellige tilnærmingene for triage chatbots?
  • Hvordan har andre næringer brukt AI, og hva kan helsetjenester lære av dem?
  • Hva betyr datadriven omsorg og hvordan forholder det seg til AI?

Audio: Svensk,  teksting: Norsk

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666