<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
WEBBINARIUM

Så skapar digitala möten värde i diabetesvården

Hur bidrar digitala vårdmöten till en effektivare diabetesvård? Vad innebär möjligheten att mötas digitalt för vårdutövare och patienter och vad behöver man tänka på när man vill komma igång?

Gå direkt till nedladdning

webinar thumbnail July 2020

Peter Adolfsson, barnöverläkare och specialist på CGM (kontinuerlig glukosmätning) vid Hallands sjukhus, har sedan 2017 undersökt hur digitala vårdmöten i kombination med analys av glukos- och insulindata kan bidra till ett effektivare diabetesvård. Resultaten av denna forskning kommer att publiceras framöver, men redan nu kan Peter bjuda på intressanta insikter som kan vara vägledande för alla som verkar inom specialistsjukvården. För de positiva effekterna handlar inte enbart om diabetesvården utan om patienternas generella välmående och hälsa.

I webbinariet berättar Peter Adolfsson bl.a. om:

  • Hur digitala möten skapar värde i diabetesvården
  • Hur digitala verktyg främjar en patientcentrerad vård
  • Patienternas upplevelse av att mötas digitalt
  • Vad som krävs för att komma igång med digitala vårdmöten
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666