<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
WEBBINARIUM

Hur implementerar man en digitalt först-strategi inom vården?

Den 17 mars 2020, strax efter att WHO deklarerat Covid19 som en pandemi, sjösätter Region Jönköpings Län en digital först-strategi för att skydda sina sköra äldre.

Gå direkt till nedladdning

Ulf-osterstad-bra-liv-nara-verksamhetschef

Visiba Cares produktchef Peter Tyreholt har intervjuat Ulf Österstad, verksamhetschef för Bra Liv nära och en av initiativtagarna till strategin, för att ta reda på bakgrunden och hur strategin har tagits emot av regionen, verksamheterna och vårdpersonalen.

I webbinariet berättar Ulf Österstad bla. om:

  • det som föranledde beslutet om en digital-först strategi
  • vad strategin innebär i praktiken
  • hur de fick med sig verksamheterna och personalen
  • nästa steg i Region Jönköping läns digitaliseringsresa
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666