<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
RAPPORT

Svenskarna och den digitala vården 2020

Lär dig mer om svenskarnas inställning till digital vård! Ta del av vår rapport som är baserad på en opinionsundersökning genomförd av Kantar Sifo, en enkätundersökning riktad till vårdutövare samt djupintervjuer med ett antal personer som på olika sätt arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården.

Skicka rapporten

1200x670 HubSpot CTA – 2

I rapporten hittar du:

  • Statistik och analys av cirka 1 000 intervjuer med allmänheten 
  • Sammanställning av enkätsvar från 333 personer som arbetar inom vården
  • Fördjupande artiklar om möjligheterna inom digital vård
  • 3 viktiga områden för lyckad digitalisering

Vill du titta närmare på statistiken?
Maila contact@visibacare.com så delar vi gärna med oss av all data.

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666