<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
WHITE PAPER

Den digitala vårdplattformen – en viktig pusselbit i vårdens ekosystem

Digitala vårdmöten har verkligen tagit fart under de senaste åren. Från de första stapplande videomötena till att vårdorganisationer idag alltmer efterfrågar integrerade lösningar som skapar värde genom hela vårdkedjan. Det är här den digitala vårdplattformen fyller sin viktigaste funktion genom att erbjuda öppna lösningar speciellt anpassade för vård och omsorg. Utöver säker kommunikation och informationsdelning, bokningssystem och automatisering, erbjuder den digitala vårdplattformen möjligheter att utveckla nya arbetssätt och integrera med befintliga vårdsystem och externa digitala tjänster.

Hämta white papern

I white papern kan du läsa om:

  • Vårdens förutsättningar och utmaningar
  • Daniel Forslunds (Vårdföretagarna) syn på tjänsteutvecklingen inom vården
  • Samspelet mellan vårdsystemet och människorna
  • Den digitala vårdplattformen som möjliggörare av verksamhetsnära innovation
  • Case: Egenkontroll för astmapatienter
  • Case: Tillgänglighet för specialistmottagningen
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666