<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
GUIDE

Så väljer ni verktyg för automatiserad anamnes och triage

Vården står inför stora utmaningar och behöver hitta lösningar som kan effektivisera vårdpersonalens arbete och säkerställa vård efter behov. Allt fler efterfrågar ett automatiserat verktyg för anamnes och triage, som kan sammanställa patienternas symptom och sjukdomshistorik och guida dem till rätt typ av vård.

Gå direkt till nedladdning

Header_brighter2

Men vad behöver man tänka på för hitta rätt i en djungel av olika lösningar? Vilka frågor bör man ha i bakhuvudet för att se vilket verktyg som bäst uppfyller organisationens behov och skapar det mervärde som krävs både idag och i framtiden?

I guiden resonerar vi kring följande frågor: 

  • Vad vill ni uppnå med verktyget – idag och i framtiden?
  • Hur fungerar verktyget?
  • Kan verktyget integreras med befintliga lösningar? I så fall hur?
  • Hur många symptom och diagnoser kan verktyget hantera?
  • Hur mycket löpande arbete kommer verktyget att kräva från er vårdorganisation?
  • Kan verktyget hantera flera olika vårdområden eller enbart primärvård?
  • Är det möjligt att koppla verktyget till andra nätverk och datakällor?
  • Är verktyget flexibelt, dvs. går det att anpassa funktionalitet utifrån egna behov?
  • Hur säkerställs evidens och kvalitet?
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666