<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
Guide

Så väljer ni teknisk lösning för digital vård

Steg för steg vad ni bör tänka på inför implementering

Gå direkt till nedladdning

Nurse-desk

Även om digital transformation till största delen handlar om verksamhetsutveckling snarare än teknik spelar valet av teknisk lösning en viktig roll. I den här guiden presenterar vi fem områden som ni bör ha i åtanke för att hitta rätt lösning för er verksamhet. 

Ladda ner guiden för att läsa mer om:

  • Användarvänlighet och flexibilitet
  • SaaS – en långsiktig lösning med låg risk
  • Viktiga punkter när det gäller integration
  • Ställ höga krav på säkerheten
  • Att tänka på vid inköp och upphandling

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666