<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
WEBINAR

Slik skaper videokonsultasjoner verdi for behandling av diabetes

Hvordan bidrar digitale helsetjenester til en mer effektiv behandling av diabets? Hva innebærer muligheten til å møtes digitalt for helsepersonell og pasienter, og hva bør man tenke på når man vil komma i gang?

Gå direkt till nedladdning

webinar thumbnail July 2020

Peter Adolfsson, barnelege og spesialist på CGM (kontinuerlig glukosemåling) ved Hallands sykehus i Sverige, har siden 2017 undersøkt hvordan videokonsultasjoner i kombinasjon med analyse av glukose- og insulindata kan bidra til en mer effektiv diabetsbehandling. Resultatet av denne forskningen kommer til å publiseres fremover, men allerede nå kan Peter invitere til intressante innspill som kan være veiledende for alle som er involvert i spesialisthelsetjenesten. De positive effektene handler ikke bare om diabetesbehandlingen uten om pasientenes generelle velstand og helse.

I webinaret forklarer Peter Adolfsson bl.a. om:

  • Hvordan digitale tjenester skaper verdi for behandling av diabetes
  • Hvordan digitale verktøy fremmer en pasientsentrert helsevesen
  • Pasientenes opplevelse av å kunne møtes digitalt
  • Hva som skal til for å komme i gang med digitale helsetjenester

Audio: Svensk,  teksting: Norsk

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666