<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
RAPPORT

Nordmenn og digitale helsetjenester

Få et dypere innblikk i nordmenns holdninger til digitale helsetjenester. Resultatene er publisert i rapporten “Nordmenn og digitale helsetjenester” som er basert på en undersøkelse utført av Kantar Sifo på ca. 1000 respondenter og dybdeintervjuer med eksperter innen digitalisering av helsetjenester.

Hent rapporten

png Hubspot-1200x670

I rapporten finner du:

  • Statistikk og analyse av ca 1000 intervjuer med innbyggere
  • Fordypende artikler om mulighetene ved digitalisering av helsetjenester
  • 3 viktige fokusområder for en vellykket digitalisering
Vil du se nærmere på statistikken?
Send en mail til contact@visibacare.com så deler vi gjerne all data.
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666