<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
GUIDE

8 eksempler på hvordan digitale løsninger støtter helsevesenet under Koronapandemien

I denne guiden ønsker vi å belyse hvordan noen av våre kunder i forskjellige typer helseorganisasjoner har tilpasset sine arbeidsmetoder for å tilby tilgjengelige og trygge helsetjenester ved hjelp av Visiba Care.

Gå direkt till nedladdning

8-exemplar

Vi står overfor en ny bølge i covid-19-pandemien. Antall smittetilfeller har økt dramatisk de siste ukene, til tross for strengere restriksjoner. Helsevesenet står igjen i en kritisk fase og opplever økt belastning. For at innbyggerne skal få rask og trygg hjelp, er det helt avgjørende at helsevesenets ressurser fungerer så effektivt som mulig. Samtidig skal man unngå fysisk kontakt for å beskytte både pasienter og helsepersonell mot smitte. Alle legetimer som kan gjennomføres digitalt, bør utføres digitalt.

Last ned guiden for å lese mer om:

  • Nye forutsetninger for digital samhandling i helsevesenet
  • Rehabilitering som følge av Koronapandemien
  • Asynkrone meldinger og automatisert anamnese for håndtering av mindre alvorlige saker i primærhelsetjenesten
  • Bestilling av fysisk besøk, testing og vaksinering
  • Digitale kanaler for mental helse og behandling av psykiske lidelser
  • Asynkrone meldinger innen spesialisthelsetjenesten - trygt for pasienten, effektivt for helsepersonell
  • Intensivavdelingen - med pasienten i fokus
  • Fleksibel arbeidsplass for helsepersonell
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666