<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
GUIDE

Slik velger du verktøy for automatisert anamnese og triage

Helsevesenet står foran store utfordringer og trenger å finne løsninger som kan effektivisere arbeidet og avlaste helsepersonellet ved å sikre omsorg etter behov. Det er stor etterspørsel etter et automatisert verktøy for anamnese og triage – et verktøy som kan sammenfatte pasientenes symptomer og sykdomshistorie, og veilede dem til riktig pleie og behandling.

Gå direkt till nedladdning

Header_brighter2

Men hva er det man må tenke på for å finne det riktige verktøyet i en jungel av ulike løsninger? Hvilke spørsmål bør man ha i bakhodet for å se hvilket verktøy som oppfyller organisasjonens behov på best mulig måte, og som skaper merverdien som kreves både i dag og i fremtiden?

I guiden tar vi for oss følgende spørsmål:

  • Hva vil dere oppnå med verktøyet – i dag og i fremtiden?
  • Hvordan fungerer verktøyet?
  • Kan verktøyet integreres med eksisterende systemer? I så fall hvordan?
  • Hvor mange symptomer og diagnoser kan verktøyet håndtere?
  • Hva kommer verktøyet til å kreve av oppfølgingsarbeid for deres helseorganisasjon?
  • Kan verktøyet håndtere flere ulike omsorgsområder, eller er det kun for primærhelsetjenesten?
  • Er det mulig å koble verktøyet til andre nettverk og datakilder?
  • Er verktøyet fleksibelt, dvs. er det mulig å tilpasse funksjonaliteten etter organisasjonens behov?
  • Hvordan sørger verktøyet for evidens og kvalitet?
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666