<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
Guide

Näin valitsette teknisen ratkaisun digitaaliselle vastaanotollenne

Tässä oppaassa esittelemme viisi aluetta, jotka on syytä pitää mielessä ja jotka voivat auttaa löytämään ratkaisun, joka on juuri oikea yrityksellenne.

Gå direkt till nedladdning

Nurse-desk

Digitaalisessa muutoksessa ei ole kyse analogisen työskentelytavan siirtämisestä digitaaliseen. Päinvastoin, on tärkeää yrittää vapauttaa itsensä nykyisistä työskentelytavoista ja toiminnoista ja pohtia sen sijaan seuraavia kysymyksiä:

Tässä oppaassa käsitellään seuraavia teemoja: 

  • Mitä ongelmia järjestelmän pitää ratkaista?
  • Ketkä tulevat käyttämään sitä?
  • Miten varmistetaan, että järjestelmä pystyy vastaamaan sekä nykyisiä että tulevia tarpeita?
  • Kuinka joustava järjestelmän on oltava ja mitä haluatte itse mukauttaa?
  • Mikä on tärkeää turvallisuuden suhteen?
  • Ja ennen kaikkea – mitä haluatte saavuttaa?
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666