<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
Guide

Käynnistä oma digitaalinen vastaanottosi!

5 asiaa jotka on hyvä ottaa huomioon ennen kuin aloitatte!

Gå direkt till nedladdning

your_patients_your_digital_practice

Meillä on ollut etuoikeus seurata pieniä ja suuria hoidontarjoajia heidän digitaalisilla matkoillaan. Tämän yhteistyön myötä olemme keränneet näkemystä ja kokemusta siitä, mitä digitaalisen vastaanoton aloittamisessa on huomioitava.

Haluamme nyt jakaa joitakin vinkkejä, joista uskomme olevan apua hoidontarjoajille, jotka haluavat aloittaa digitaalisen hoidon tarjoamisen. 

Tässä oppaassa käsitellään seuraavia teemoja: 

  • Mitä teidän on otettava huomioon ennen aloittamista?
  • Ottakaa mukaan oikeat henkilöt!
  • Näin onnistutte teknisesti
  • Kohderyhmien määrittäminen
  • Digitaalinen hoito – paljon enemmän kuin vain video 
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666