<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1937244&amp;fmt=gif">
Guide

10 saker att tänka på vid breddinförande av digitala verktyg i en stor vårdorganisation

Tips ni bör tänka på innan ni börjar skala upp!

Gå direkt till nedladdning

guide-breddinforande-featured

Arbetar du inom en stor vårdorganisation som testat på ett nytt digitalt verktyg i pilotprojekt för en eller enstaka verksamheter? Härligt att höra, att börja i liten skala för att testa nya verktyg och nya arbetssätt är ett väldigt bra sätt att komma igång med digital transformation.

Men för större vårdorganisationer är slutdestinationen sällan ett lyckat införande i en enskild verksamhet, utan i ett brett införande där flera, eller kanske rentav alla, verksamheter ska ingå. Och det är egentligen först nu det verkliga förändringsarbetet börjar.

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Vad ni bör tänka på innan ni börjar
  • Tips vid inköp/upphandling
  • Vanliga utmaningar på vägen
  • Vikten av mätbara mål
  • Hur ni får med er organisationen
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666